Αρχική Κυκλάδες ΥΠΠΟ: Μνημόνιο συνεργασίας με το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την προβολή του...

ΥΠΠΟ: Μνημόνιο συνεργασίας με το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την προβολή του Κυκλαδικού Πολιτισμού

5

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη μελέτη και προβολή του κυκλαδικού πολιτισμού υπογράφτηκε στις 17 Μαϊου 2024 στην Αθήνα από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Κασσάνδρα Μαρινοπούλου.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, σε μία σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την μελέτη, ανάδειξη και προβολή του Κυκλαδικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, το  μνημόνιο αφορά στη συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, μέσω της ανάπτυξης πολυεπίπεδων συνεργειών με στόχο τη μελέτη και προβολή του κυκλαδικού πολιτιστικού αποθέματος. Οι κοινές δράσεις της ΕΦΑ Κυκλάδων και του μουσείου ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

 1. Συνδιοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και συμβολής και τρίτων μουσείων, ελληνικών και ξένων.
 2. Συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων.
 3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικά προγράμματα, summer schools, σεμινάρια και άλλα).
 4. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών συναντήσεων.
 5. Επιστημονικές εκδόσεις και έντυπα, για το ευρύ κοινό.
 6. Ψηφιακές εφαρμογές προβολής των μνημείων και των μουσείων.
 7. Εξειδικευμένες συνέργειες για τον κυκλαδικό πολιτισμό, όπως η συγκρότηση του corpus των κυκλαδικών τέχνεργων, η οποία θα περιλαμβάνει την ψηφιακή καταγραφή των προϊόντων του κυκλαδικού πολιτισμού, σε μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από την ΕΦΑ Κυκλάδων και το μουσείο θα ανήκουν στο υπουργείο Πολιτισμού.
 8. Συνεργασία σε επιστημονικό – ερευνητικό επίπεδο και σε ζητήματα τεχνογνωσίας.
 9. Συνεργασία για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του υλικού και άυλου πολιτισμού των Κυκλάδων και για προωθητικές ενέργειες για την προβολή του.
 10. Αναζήτηση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω χορηγιών και δωρεών, καθώς και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 11. Συνεργασίες με τρίτους, ελληνικούς και διεθνείς, επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς καθώς και τοπικούς φορείς των Κυκλάδων για την επίτευξη των κοινών στόχων προβολής του πολιτισμού των Κυκλάδων.

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει διάρκεια 48 μήνες και θα παρατείνεται με νέα συμφωνία.

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions