Αρχική Business Σύμφωνο Συνεργασίας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Σύμφωνο Συνεργασίας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

5

Οι δυο φορείς συμφώνησαν να υπάρχει κοινή δράση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με τις υποδομές την ασφάλεια και τη λειτουργία των λιμένων αλλά και τη συνεργασία τους για τη μετάβαση σε “πράσινες” μορφές ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη από τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος Αθανάσιο Λιάγκο και τον πρόεδρο του ΣΕΕΝ Διονύση Θεοδωράτο στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος στον Πειραιά μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας συνδυάζεται άμεσα με τις πράσινες υποδομές που προγραμματίζουν τα λιμάνια, εκ των οποίων ορισμένα από αυτά συμμετέχουν ήδη σε πολλά προγράμματα της ΕΕ. Όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ αλλά και Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Αθανάσιος Λιάγκος πρώτο μέλημα των ελληνικών λιμένων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής είναι να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους, έτσι ώστε να γίνουν έξυπνα λιμάνια “smart ports”, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κυβερνοασφάλεια.

Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορτίων τους, θα μειώσουν τις αναμονές των πλοίων και έτσι θα βοηθήσουν τις μεταφορικές να μειώσουν το κόστος από τη μία, ενώ από την άλλη τα λιμάνια θα μπορούν να αυξήσουν τους όγκους διακίνησης των φορτίων τους. Αυτό ισχύει τόσο για τα υλικά φορτία χύδην και τα εμπορευματοκιβώτια, όσο και για τους επιβάτες της Κρουαζιέρας και της Ακτοπλοΐας.

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions