Αρχική Business Ρυθμίσεις στα Airbnb

Ρυθμίσεις στα Airbnb

10

Νέο γύρο ρυθμίσεων και αναθεώρησης του υπάρχοντος καθεστώτος για τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb πρόκειται να ανοίξει το φθινόπωρο η κυβέρνηση. Ωστόσο, ασκούνται πιέσεις από δύο κατευθύνσεις για την τελική μορφή των ρυθμίσεων.

Από τη μία πλευρά, οι τουριστικές βιομηχανίες πιέζουν ώστε να τεθούν περισσότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές για τα ακίνητα που μισθώνονται, για να θεωρηθούν τουριστικά καταλύματα.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πιέζουν για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, καθώς τονίζουν πως σε διαφορετική περίπτωση πλήττεται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών τους στοιχείων.

ΠΗΓΗ: newsbreak.gr

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions