Αρχική Lifestyle Προσοχή στα ξερά χόρτα | Κίνδυνος πυρκαγιών αλλά και προστίμων

Προσοχή στα ξερά χόρτα | Κίνδυνος πυρκαγιών αλλά και προστίμων

9

Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της Πάρου για την αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομής κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτήρια, κλαδέματος κόμης των δέντρων κλπ., για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς, δημοσιοποιήθηκε από τον δήμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη οι ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

– Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

– Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

– Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

– Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

– Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σύμφωνα με τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β’/28-03-2023) «Ο δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει ΠΡΟΣΤΙΜΟ πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ… Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών».

Οι καθαρισμοί των εν λόγω χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/4/2024

Ακόμα, ο δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις, αφού η φετινή περίοδος προβλέπεται αρκετά επικίνδυνη, εξαιτίας της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και τα φυτικά υπολείμματα  αυτών να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα στους αδειοδοτημένους χώρους βιοαποβλήτων που υπάρχουν στο νησί

(Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, Παροικιά (τηλ 22840 22235) και Ιωάννης Δαβερώνας, Νάουσα (τηλ 22840 80180).

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions