Αρχική Business Νέα παράταση για τα έργα στο αεροδρόμιο Πάρου

Νέα παράταση για τα έργα στο αεροδρόμιο Πάρου

31

Τη χορήγηση παράτασης των αποκλειστικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου Αεροδρομίου Πάρου», με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών.

Η παράταση δόθηκε ως εξής:

– Παράταση της 1ης Αποκλειστικής προθεσμίας, που αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του διαδρόμου μέχρι την 23 η Μαΐου 2025, ήτοι παράταση κατά 504 ημερολογιακές ημέρες.

– Παράταση της 2ης Αποκλειστικής προθεσμίας, που αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2025, ήτοι παράταση κατά 577 ημερολογιακές ημέρες.

– Παράταση της συνολικής προθεσμία περαίωσης μέχρι την 1η Απριλίου 2026, ήτοι παράταση κατά 265 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και χωρίς άλλη πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions