Αρχική Things to do Δράση του σχολείου Λευκών – Κώστου για το πρόγραμμα «SPORURAL»

Δράση του σχολείου Λευκών – Κώστου για το πρόγραμμα «SPORURAL»

7

Το δημοτικό σχολείο Λευκών – Κώστου συμμετέχει με τη συγκεκριμένη δράση στο SPORURAL, ένα πολύ ενδιαφέρον ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus Sport, που υλοποιείται από την ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων και το οποίο στοχεύει στην προώθηση του αθλητισμού υπαίθρου στις αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα αυτό φέρνει κοντά τέσσερις εταίρους από την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία για την επίτευξη τριών βασικών στόχων.

– Προώθηση του αθλητισμού στις αγροτικές περιοχές μέσω της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος.

– Προτάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

– Χρήση του αθλητισμού στη φύση ως μέσο προσέλκυσης τουρισμού στις αγροτικές περιοχές.

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions