Αρχική Business Δικαιολογητικά για τους κοινόχρηστους χώρους στην Αντίπαρο

Δικαιολογητικά για τους κοινόχρηστους χώρους στην Αντίπαρο

5

Ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2024 εξέδωσε ο δήμος Αντιπάρου.

Δικαιολογητικά

Αίτηση (χορηγείται από τον δήμο)

Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό

Άδεια λειτουργίας καταστήματος

Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας

Παλαιά άδεια

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού και απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@antiparos.gr

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions