Αρχική Lifestyle Διαγωνισμός για ναυαγοσώστες στην Αντίπαρο

Διαγωνισμός για ναυαγοσώστες στην Αντίπαρο

8
Photographer : Rivios Thanos Photography

Σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών, θα προβεί ο δήμος Αντιπάρου για τα έτη 2024 και 2025, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 176.163,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17η Μαΐου 2024 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, στις αρμόδιες κ.κ. Άννα Παλαιολόγου και Ολυμπία Πέτκου, στο τηλέφωνο: 2284061570 και στο email: info@antiparos.gr.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions