Αρχική Business Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024

Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024

6

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσε στη Βουλή τη ρύθμιση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης ανακαίνισης. Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει ότι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50% μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» με επιδότηση ανακαίνισης στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών και επιδοτεί το κόστος ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα ενοικιαστούν, έως και 40% επί του κόστους των εργασιών και των υλικών ανακαίνισης, με μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ. Έως το 50% της επιδότησης μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή.

Δικαιούχοι και ποσά

Στο πρόγραμμα, με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

– διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%,

– το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

– έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,

– το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, και

– οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Τι περιλαμβάνει η επιδότηση ανακαίνισης

Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

– μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions